Comitè Promotor
  • Definició línia estratègica general.
  • Model de Marató.
  • Característiques bàsiques recorregut.
  • Proposta de director esportiu.
  • Actuacions per millorar l'acceptació social i cívica de la Marató per part de la ciutadania.
  • Dinamitzador d'iniciatives socials i esportives de suport.
  • Avaluació dels informes de progrés promocional i organitzatiu de la Marató de Barcelona.
  • Avaluació del resultat de cada edició i propostes de millora.
Coordinació General
  • Contractació i determinació de condicions amb l'empresa professional responsable de la promoció, captació de recursos i organització de la Marató de Barcelona, incloses les activitats complementàries de la mateixa.
  • Campanya ciutadana de comunicació, sensibilització i promoció.
  • Infraestructura bàsica de la ciutat per a la celebració de la Marató.
  • Coordinació dels serveis municipals.
  • Interlocució amb guàrdia urbana.
Organització Executiva
  • Organització executiva de la Zurich Marató Barcelona.
  • Contractació del sector esportiu.
  • Captació i direcció del treball dels responsables dels serveis de la Marató.
  • Pla de Màrqueting.
  • Pla de Promoció.
  • Comercialització de la Marató de Barcelona.
  • Gestió i comercialització dels drets de televisió.
  • Inscripcions.
  • Contractació d'atletes d'elit.
  • Logística de la cursa.
  • Activitats complementàries (Expo Sports, Kids Race by CaixaBank, Breakfast Run by MRW, Pasta Party, ...).
  • Disseny i implementació programa d'animació.
  • Disseny i gestió del web oficial (www.zurichmaratobarcelona.es).
  • Programa social i oferta turística de la Marató.
  • Definició, comercialització i articulació de paquets turístics.