16 març 2025

Reglament

Article 1: Organitzadors i Notificacions

La Zurich Marató Barcelona està impulsada per un Comitè Promotor compost per quatre institucions i entitats: l'Ajuntament de Barcelona, la Plataforma Marató a Barcelona, la Federació Catalana d’Atletisme i Turisme de Barcelona.

La seva Coordinació General correspon al Institut Barcelona Esports i la seva Organització Executiva a ASO (Amaury Sport Organisation) i RPM Sports. A més, es disposa d'un òrgan consultiu, el Senat de la Zurich Marató Barcelona, compost per 24 persones de reconegut prestigi en el món de l'atletisme català i l'organització d'esdeveniments esportius, que actua com a observatori de la prova i de la seva organització.

Dia de la carrera: diumenge 16 de març 2025.
La sortida és a les 08:30h.

Notificacions: Totes les comunicacions al corredor es realitzaran a través del correu electrònic facilitat pel participant en el moment de la seva inscripció o registre, o en el correu electrònic modificat posteriorment a través del procediment habilitat per l'Organització a aquest efecte, en el supòsit que hagi decidit modificar-lo. Per tant, una vegada realitzada la comunicació per part de l'Organització, és responsabilitat del corredor revisar el seu correu electrònic per a estar al corrent d'aquesta.

Així mateix, els atletes es comprometen expressament a seguir les instruccions i restriccions que se li imposin d'acord amb la direcció sanitària de l'esdeveniment.


Article 2: Normativa i campionats

La distància és de 42,195 quilòmetres totalment urbans. Està certificada per la Federació Catalana d’Atletisme a través d'un comissari autoritzat de la IAAF.

De la mateixa manera, la mitjana marató, està sota el reglament de carreres en carretera de la IAAF i distingida amb l'etiqueta Gold Label per la World Athletics. Els jutges de la RFEA i la FCA vetllaran pel compliment del reglament.

Podran participar totes les persones que disposin de dorsal, federats o no, podent participar sempre que tinguin complerts els 18 anys en el dia de la prova. No podran participar menors d'edat, ni tan sols en carrets o altres dispositius de transport assistit (Patins, bicis, skates, bicicletes de mà…)

L'organització es reserva el dret a tancar les inscripcions si s'aconsegueixen les dimensions màximes de la prova per a garantir el bon funcionament de la carrera perquè els participants tinguin una experiència de qualitat i la major seguretat possible per a tots.

Campionat de Catalunya

Aquesta edició serà Campionat de Catalunya Absolut i Màster. Les inscripcions en el Campionat de Catalunya hauran de fer-les els clubs a través de la plataforma SDP (https://sdp.rfea.es/). La data límit d'inscripció serà el diumenge 2 de març. Així mateix, també haurà de realitzar-se la inscripció a l'organitzador seguint les indicacions del seu reglament. La inscripció serà gratuïta per als/les 10 primers/es atletes del rànquing català absolut de la prova.

Tots els participants que disputin el Campionat de Catalunya Absolut i Màster sortiran en el calaix Sub-elit.

Campionat Català Universitari

La Zurich Marató Barcelona serà el Campionat de Catalunya Universitari de l'especialitat. Els participants que vulguin optar a la classificació universitària hauran d'inscriure's en la pàgina web de la prova, emplenant el formulari i efectuant el pagament.

Els guanyadors seran els tres primers classificats, masculins i femenins.


Article 3: Sortida

La sortida es donarà a les 08.30 hores i la carrera finalitzarà a les 15:*00h hores, sent el temps màxim oficial per a finalitzar la carrera 6:*00h des que surti l'últim participant per la línia de sortida. En cap cas pot excedir-se aquest lapse temporal, quedant fora de carrera i de les classificacions oficials els participants que no compleixin amb aquest límit.

Els atletes invidents, partiran des de la sortida que desitgin segons el temps marcat en la seva inscripció.

Els atletes en cadira de rodes sortiran a les 8h25.

La decisió d'efectuar sortides no afecta en cap cas al complet i correcte cronometratge de tots els atletes, qualsevol que sigui la sortida en la qual surtin. L'organització es reserva el dret a realitzar més sortides, entre altres, per raons de seguretat, organització i/o logística. En aquest cas, es procedirà a la seva notificació als afectats amb temps suficient per a una correcta organització i preparació de la prova.


Article 4: Temps

Les úniques dades que l'organització tindrà en compte a l'hora de fer les classificacions de qualsevol categoria seran els que el propi corredor aporti en la seva fitxa d'inscripció.

L'organització té reservat un calaix Sub-Elit per als participants que el sol·licitin i acreditin les següents Marques: de 30:00 en 10k, 1h05:00 al mig marató, o 2h20:00 en marató en els últims dos anys (homes) i sub 35:30, 1h15:30 o 2h35:00 (mateixes condicions per a dones), i sempre que s'hagin realitzat en proves del calendari oficial de World Athletics en circuits homologats.

No hi haurà avituallament personal ni pagament de despeses o fee als atletes de sub-elit.

Per a això, hauran d'enviar un correu a: info@zurichmaratobarcelona.es adjuntant la teva marca realitzada en una prova oficial en el marc de l'últim any.


Article 5: Calaixos de Sortida

Tot corredor accepta la responsabilitat i el compromís d'acceptar la seva tanda de sortida en el moment de realitzar la seva inscripció. Per tant, l'atleta accepta que el calaix de sortida seleccionat en el moment de realitzar la seva inscripció serà el que li correspongui. El participant podrà modificar el seu calaix de Sortida abans del 17 de febrer 2025 entrant en la gestió de la teva inscripció.

La sortida està estructurada en calaixos. Cada calaix està identificat amb un color i solament podran accedir a ells els que tinguin el dorsal del color distintiu d'aquest calaix.


Article 6: Inscripcions

Preus

Hi haurà un contingent de 25.000 dorsals disponibles.

Els preus seran:

Dorsal 1 al 10.000: 65€

Dorsals 10.001 al 17.000: 78€

Dorsals 17.001 al 25.000: 89€

La inscripció només serà vàlida una vegada s'hagi fet efectiu el pagament.

Es tancaran inscripcions en arribar a 25.000 inscrits o el 2 de març de 2025.

Inscripció persones amb discapacitat

S'estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

Persones en cadira de rodes: realitzar la inscripció via en línia. Aquestes sortiran 5 minuts abans de la primera sortida oficial (*8h25) i hauran d'estar en la línia de sortida 45 minuts abans.

Per a optar a la classificació i premiació de discapacitat visual, és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat i info@zurichmaratobarcelona.com després de realitzar la inscripció en línia.

Per a optar a la classificació i premiació de discapacitat visual, és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat i info@zurichmaratobarcelona.com després de realitzar la inscripció en línia.

Persones amb discapacitat visual: realitzar la inscripció via en línia. Aquestes sortiran en el calaix que indiquin en realitzar la seva inscripció. Per a optar a la classificació i premiació de discapacitat visual, és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat i info@zurichmaratobarcelona.com després de realitzar la inscripció en línia.

Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la seva inscripció a través d'info@zurichmaratobarcelona.com, indicant les seves dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon personal i adreça d'email).

Persones amb discapacitat intel·lectual: realitzar la inscripció via en línia. Aquestes sortiran en el calaix que indiquin en realitzar la seva inscripció. Per a optar a la classificació i premiació de discapacitat intel·lectual, és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat i info@zurichmaratobarcelona.com després de realitzar la inscripció en línia.

*El lliurament de premis d'aquestes categories, es farà sempre que hagi finalitzat un mínim de 3 esportistes. Els premis es lliuraran el mateix dia de la carrera. Cal dirigir-se a la zona del podi una vegada finalitzada la carrera per a conèixer la primera, segona i tercera posició.


Article 7: Canvi Titular

El participant que així ho desitgi podrà fer un canvi de nom o titular del dorsal/xip a través de la nostra plataforma d'inscripcions en l'apartat de Gestiona la teva Inscripció.

Si no correràs, pots cedir el teu dorsal i plaça en la carrera a un altre corredor. El nou corredor haurà de complir amb tot el que s'estableix en el present reglament, en acceptar el dorsal estarà acceptant el contingut del mateix en la seva integritat. Hauràs d'entrar en *Gestiona la teva inscripció, Canvi de Titular, i indicar les dades de la persona a la qual li cedeixes la teva inscripció. El nou participar-te realitzarà un e-mail amb les indicacions per a inscriure's. Una vegada hagi realitzat/pagat la seva inscripció, tu rebràs la devolució del preu abonat en la teva inscripció menys 20€. La teva devolució s'aprovarà si el nou corredor executa la seva inscripció.

A partir del 16 de febrer no es faran canvis de titular.

L'Organització es reserva el dret de realitzar modificacions en la metodologia del canvi.

Qualsevol intent de transferència o venda directa entre participants sense seguir el procés establert pot resultar en la invalidació de la participació del titular original, i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de futures edicions de l'esdeveniment.

Cessió de dorsal no autoritzada

Per raons legals i esportives, però sobretot de seguretat, no es podrà cedir el dorsal a un altre corredor/a sense seguir el procés previst per a això i sense obtenir la conformitat per part de l'Organització. En cas que l'Organització tingués coneixement d'aquesta circumstància amb anterioritat a la realització de la prova, es procedirà a inhabilitar el dorsal objecte de venda o cessió no autoritzada, per la qual cosa no podrà participar en la prova. Addicionalment i donat el risc que corren aquelles persones que porten un dorsal sense coneixement de l'organització i la distorsió que es produeix en les classificacions, s'anotaran les dades de la persona que rep, cedeix o ven, impedint la seva inscripció en els 4 anys successius, i informant del seu procedir a altres organitzacions de maratons, mitges maratons i 10K.


Article 8: Infraccions i desqualificacions

No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguin inscrits o corrin sense dorsal o amb un dorsal no oficial de la present edició de la prova, impedint que tinguin accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits. [Tampoc seran admesos els atletes d'elit o amb categoria Label de World Athletics que s'inscriguin com a corredors populars. La participació de tots els atletes d'elit o amb categoria Label de World Athletics haurà de ser admesa per l'Organització de manera expressa.]

Així mateix, no es permetrà l'accés a vehicles No Autoritzats, per la seguretat dels corredors. Els Jutges de la Prova i l'Organització es reserven la facultat de desqualificar a l'infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor. Serà motiu de desqualificació:

 • Proporcionar dades personals falses en la inscripció (nom, cognoms, edat…).
 • No realitzar el recorregut complet.
 • Ser superats pels vehicles de tancament de carrera
 • No passar pels controls de pas situats en el circuit.
 • No portar el dorsal ben visible en el pit o alterar o ocultar la publicitat d'aquest.
 • Córrer amb el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
 • No atendre les instruccions dels jutges i/o personal de l'Organització.
 • Haver cedit el dorsal per a fotocopiar-ho i ser usat per un altre corredor.
 • Negar-se a passar el control de dopatge.
 • Tenir un comportament antiesportiu.
 • Qualsevol altre comportament punible que s'inclogui en la Reglamentació federativa competent.
 • Els corredors desqualificats no tindran opció als premis i trofeus.

Donat el greu perjudici que això ocasionaria a l'Organització i als altres corredors de la prova, en cas d'accedir a la prova infringint les condicions d'accés establertes o es cometés qualsevol irregularitat, l'Organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes, de conformitat amb la legislació que resulti aplicable. En aquest sentit, s'iniciaran les accions civils, penals o administratives que corresponguin per a exigir la responsabilitat de l'infractor.

Entre les irregularitats que donaran lloc a l'inici d'aquestes accions, es troben (i) no estar inscrit en la prova i, per tant, no disposar de dorsal/xip per a participar en la prova; (ii) córrer amb el dorsal/xip d'un tercer (sense haver fet el canvi de titularitat o portant-lo ocult); (iii) córrer amb un dorsal/xip que no es correspongui amb el de la prova; (iv) córrer amb un dorsal/xip falsificat (document fotocopiat o que imiti el dorsal). Aquesta enumeració s'efectua de forma exemplificativa i no limitativa, podent existir altres irregularitats que donin lloc a l'inici d'accions legals per part de l'Organització.

Tant els que cometin aquestes irregularitats com els que col·laborin amb ells perquè puguin dur-les a terme, seran identificats com a “corredors infractors”.

Aquells corredors que siguin identificats com a “corredors infractors” per l'Organització el dia de la prova, seran apartats, identificats i expulsats pel personal de seguretat de la prova, en l'exercici de les seves facultats, obtenint de les mateixes dades d'identificació; fotografies, etc., que seran utilitzats amb la finalitat d'emprendre les accions legals que a aquest efecte corresponguin.

En cas que es tingui coneixement de la infracció amb posterioritat a la celebració de la prova, s'iniciaran les accions oportunes en el moment en el qual es tingui coneixement de la infracció.

Els “corredors infractors” rebran les notificacions i/o emplaçaments dels procediments en els quals es jutjaran les seves possibles responsabilitats, perquè siguin part d'aquests.

L'organització es reserva el dret a impedir la inscripció en el futur i informar altres carreres de la conducta d'aquells atletes desqualificats per no haver complert íntegrament els 42,195 quilòmetres del recorregut.


Article 9: Garantia de devolució

Si has contractat l'Assegurança de Reemborsament a l'hora de realitzar la teva inscripció, podràs sol·licitar la devolució del 100% de l'import, exclosa la quota del segur, fins al 16 de febrer de 2025 (inclusivament) per qualsevol motiu. No es retornaran les despeses de gestió.

La Garantia de devolució només pot contractar-se en el moment de realitzar la inscripció, no podent-se afegir a posteriori: GARANTÍA DE DEVOLUCIÓ.


Article 10: Lliurament de dorsals

Els dorsals i xips es lliuraran exclusivament en persona en l'Expo Sports, divendres i dissabte previs a la cursa.

No es lliuraran dorsals el dia de la cursa

El corredor podrà autoritzar un tercer a recollir el dorsal i borsa del corredor. Haurà de portar el teu justificant amb el número de dorsal i el teu DNI (serveix digital).

No es lliuraran dorsals a aquells que no compleixin amb els requisits marcats per l'Organització.

Després de retirar el dorsal en el lloc indicat per l'organització, es recollirà la samarreta per estricte ordre d'arribada, fins a finalitzar l'existència de la talla. L'organització no pot garantir la talla pel fet que la comanda i la fabricació de samarretes es realitza amb anterioritat al tancament d'inscripcions.

El fet de no retirar el dorsal i la borsa del corredor en els termes establerts significa la renúncia d'aquests.


Article 11: Cancel·lació
En el cas de cancel·lació de la prova per motius aliens a l'organització, aquesta es reserva el dret d'invalidar els articles 7 i 9 del reglament, adoptant les mesures que cregui oportunes.


Article 12: Dorsal

Els dorsals s'hauran de portar ben visibles en la part davantera del tronc durant la totalitat de la carrera. El dorsal no es podrà doblegar, ni manipular i haurà d'anar col·locat en la part superior del tronc i en lloc visible.


Article 13: Xip

L'organització facilitarà un xip d'un sol ús a cada participant que es col·loca en la sabatilla del participant i que haurà de retornar en finalitzar la prova (no es pot participar amb el xip groc).

Si recolliràs el teu dorsal, però no participaràs en la prova, recorda deixar el teu xip en les zones habilitades.

Si per qualsevol motiu no pots retornar-lo el dia de la prova, podràs enviar-lo per correu a: RPM Racing, Av. Diagonal 477, planta 9, 08036 Barcelona.

La no devolució del xip implica una sanció de 5€


Article 14: Comitè de jutges

La cursa està controlada pel Comitè de Jutges de la RFEA.

Existiran controls de temps al llarg del recorregut. Només apareixeran en la classificació aquells participants que realitzin la carrera amb el xip que facilita l'organització, col·locat en la sabatilla.

Ni l'organització, ni els patrocinadors, ni el col·laborador principal assumiran cap responsabilitat en cas de mal funcionament del xip.

La seguretat en la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.


Article 15: Servei Mèdic i Avituallaments

Els serveis mèdics estaran situats al llarg del recorregut, així com en la zona de sortida i meta.

Hi haurà avituallaments líquids en els quilòmetres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 aproximadament, així com un final líquid i sòlid en meta.

Tots els corredors inscrits estan obligats a emplenar la part posterior del dorsal amb les dades de nom, cognoms, telèfon en cas d'emergència, si té algun problema mèdic (al·lèrgia, atencions especials, etc.) o està sota algun tractament específic, així com el seu grup sanguini.

Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar a qualsevol participant per raons mèdiques.


Article 16: Recorregut

El recorregut estarà marcat amb una línia i senyalitzats tots els quilòmetres segons normes de World Athletics.

L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit homologat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades en la via pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.


Article 17: Descàrrec de Responsabilitats i protecció de dades

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats en la pàgina web, així com en les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta:

Aquesta prova pertany al Calendari Oficial de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, per la qual cosa, efectuada la seva inscripció, les dades bàsiques del corredor seran cedits a aquesta entitat per a la tramitació, davant la companyia d'assegurances, de les assegurances obligatòries d'accidents i Responsabilitat Civil, així com per a la gestió de la llicència de dia i rànquing popular de proves de ruta. Així mateix, les dades seran cedides al col·laborador principal, per a la correcta col·laboració d'aquesta amb l'organitzador. En tot cas i tal com estableix la llei de Protecció de Dades, l'interessat pot exercir en el futur els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant escrit o correu electrònic a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme. Avinguda de Valladolid nº81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es i/o a la UTE ROSTEIXO RPM, Gran Via 8-10, 7a pl, 08902 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) info@dpo.es

Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conèixer i acceptar el present Reglament i el Plec de descàrrec de Responsabilitats i Protecció de Dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'Organització. En concret, amb la seva inscripció, els corredors subscriuen la següent declaració:

“Participo en la prova de forma totalment voluntària i assumeixo conscientment la duresa d'aquesta, tenint en compte la seva distància i dificultat tècnica, per al que declaro tenir els suficients coneixements tècnics, experiència i estat de condició física i psicològica per a afrontar les característiques de la prova.

Declaro que em trobo en estat de salut òptim per a participar en la Zurich Marató Barcelona, tenint la total certesa d'estar física i psicològicament apte/a per a això i havent passat de manera positiva els controls mèdics pertinents, descartant qualsevol malaltia, patologia, lesió, o qualsevol altre problema de salut que desaconselli la meva participació. En cas que en el moment de celebrar la prova s'hagués produït alguna modificació en el meu estat de salut que suposés un risc per a mi o per a la salut dels altres participants, em comprometo a no participar en aquesta.

Així mateix, accepto que hauré de complir amb les exigències que l'organització imposi en relació amb les limitacions sanitàries.

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura del possible amb l'Organització, per a evitar accidents personals i mantindré un comportament adequat, no posant en perill la meva salut, ni la d'altres persones. Accepto complir la normativa exposada en el REGLAMENT DE LA ZURICH MARATÓ BARCELONA, protocols de seguretat i indicacions que estableixi l'Organització.

Tenint en compte tot l'anterior, eximeixo de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors col·laboradors i/o altres institucions participants davant qualsevol accident, problema de salut o lesió que pogués sofrir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des d'ara mateix a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats.

Autoritzo a més al fet que l'Organització faci ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual pugui figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte”.

AVÍS: L'organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva.


Article 18: Pòlissa d'assegurança

L'organització disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estan coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents segons el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l'Assegurança Obligatòria Esportiva.


Article 19: Categories

Les categories masculines i femenines de la Zurich Marató Barcelona es regeixen per les normes de World Athletics i la RFEA, i queden establertes de la manera següent:

Sub-23: 18-23 anys.

Sènior: 23-34 anys.

Màster 35: 35-39 anys.

Màster 40: 40-44 anys.

Màster 45: 45-49 anys.

Màster 50: 50-54 anys.

Màster 55: 55-59 anys.

Màster 60: 60-64 anys.

Màster 65: 65-69 anys.

Màster 70: 70-74 anys.

Màster 75: 75-79 anys.

Màster 80: 80 anys i endavant.


Article 20: Trofeus

Es lliuraran trofeus als tres primers classificats i classificades de la general absoluta. Els corredors de les categories amb discapacitat també rebran el seu trofeu en un acte posterior a la carrera. Tots els trofeus que no es recullin el dia de la prova quedaran a la disposició de l'Organització, entenent que es renuncia a ells si a data de 16 de març no s'ha retirat en la seu.


Article 21: Premis


Article 22: Control antidopatge

En estar l'esdeveniment inclòs en el calendari de la RFEA i de World Athletics, existirà el preceptiu control antidopatge.
Tot corredor que, havent estat designat per a passar aquest control, es negués a aquest, serà automàticament desqualificat en totes les categories i premis que poguessin correspondre-li. D'aquesta manera, els atletes que passin aquest control i els correspongui premi econòmic, hauran d'esperar al resultat d'aquest per a rebre el premi.


Article 23: Reclamacions

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.


Article 24: Acceptació del reglament

El fet d'inscriure's a la cursa implica l'acceptació del present reglament. L'organització pot decidir sobre qualsevol incidència que no estigui prevista segons el reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/ruta), així com la normativa IAAF.

Title Sponsor

Organizer

Official Partner

Official Timing Partner

Official Supplier

Charity Partner

Media Partner