Article 1

La Zurich Marató Barcelona és impulsada per un Comitè Promotor composat per quatre institucions i entitats: l'Ajuntament de Barcelona, la Plataforma Marató a Barcelona, la Federació Catalana d'Atletisme i Turisme de Barcelona. La seva Coordinació General correspon a l'Institut Barcelona Esports i la seva Organització Executiva a ASO (Amaury Sport Organisation) i RPM MKTG. A més a més, es disposa d'un òrgan consultiu, el Senat de la Zurich Marató Barcelona, composat per 24 persones de reconegut prestigi en el món de l'atletisme català i l'organització d'esdeveniments esportius, i que actua com a observatori de la prova i de la seva organització. La prova tindrà lloc el diumenge, en un circuit totalment urbà.

Article 2
La distància és de 42,195 km i està certificada per la Federació Catalana d'Atletisme a través d'un comissari autoritzat de la IAAF. Tanmateix, la marató està sota el reglament de curses de carretera de la IAAF. Els jutges de la RFEA i de la FCA vetllaran pel compliment del reglament.

Article 3

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. En qualsevol cas, s'haurà de tenir 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova. D'acord amb la reglamentació de la RFEA, es realitzaran diferents classificacions, tant en categoria masculina com femenina, d'acord amb l'any de naixement. Cada corredor participa a la marató sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com poden ser patins, skates, bicicletes, cadires de rodes elèctriques o handbikes, entre d'altres.

S'estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

Les persones amb discapacitat visual realitzaran la inscripció via on-line i sortiran des del primer calaix. Per optar a la classificació i lliurament de premis de discapacitat visual és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat desprès de realitzar la inscripció on-line. Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la seva inscripció a través de info@zurichmaratobarcelona.es, indicant les seves dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, mòbil i adreça de correu electrònic).

Les persones amb discapacitat intel·lectual realitzaran la inscripció via on-line. Per optar a la classificació i lliurament de premis de discapacitat intel·lectual és necessari adjuntar còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat desprès de realitzar la inscripció on-line.

Les persones que participin en la categoria de cadira de rodes o carro d'atletisme realitzaran la inscripció via on-line i hauran d'estar a la línea de sortida una hora abans del inici de la prova. És necessari, desprès de realitzar la inscripció via on-line, contactar amb l'organització en l'adreça info@zurichmaratobarcelona.es

El lliurament de premis de les categories de cadires de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual es farà sempre que hagin finalitzat un mínim de 3 esportistes, siguin homes o dones. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Cal dirigir-se a la zona del pòdium un cop finalitzada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.


Article 4
Un jutge àrbitre designat per la RFEA tindrà la decisió final davant qualsevol aspecte vinculant per al transcurs de la prova. Estarà assistit per jutges i comissaris auxiliars de la FCA. D'acord amb les normes de la IAAF, a partir del Km 5 i cada 5 Km hi haurà un lloc d'avituallament, així com a l'arribada. A partir del Km 7,5 i també cada 5 Km, hi haurà un punt per remollar les esponges. Es prendrà el temps parcial de la mitja marató i el de la línia d'arribada. S'estableix un temps màxim de 6 hores per completar el recorregut. Després d'aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 5
La Zurich Marató Barcelona serà el Campionat de Catalunya Universitari de l'especialitat. Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la inscripció normalment i comunicar-ho al Servei d'Esports de la seva universitat.

Article 6

La inscripció a la Zurich Marató Barcelona és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. En cap cas, es podrà transferir, ni vendre, a una altra persona, amic o familiar per motiu de no poder acudir el dia de la prova. Qualsevol incompliment d'aquesta condició podrà invalidar la seva participació en la prova i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de la participació en futurs esdeveniments.


Article 7

L'organització de la Zurich Marató Barcelona no retornarà el import de la inscripció per motius de lesió i/o infermetat anterior, posterior o durant ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. En cap cas es podrà guardar la inscripció per a edicions futures.

Article 8

Els dorsals es recolliran durant divendres i dissabte previ al dia de la cursa a l'Expo Sports, després de la imprescindible presentació del mail amb el seu número de dorsal i un document d'identificació oficial. Els dorsals s'hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal incorpora el xip en forma de tira a la part posterior del numero, de manera que no poden doblegar-se o manipular-se. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos. No es podran recollir dorsals el dia de la cursa.


Article 9
La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 10
L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d'assegurança d'accidents.

Article 11
Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

Article 12
Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia d'arribada.